En resa mot självförståelse
Marie-Louise Irgens är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut sedan mitten av 1970-talet och har varit verksam i sin egen mottagning, Ad Hoc Marie Louise Irgens, med både enskild terapi och parterapi, sedan dess.
Hon utbildar och handleder även terapeuter. Ad Hoc är ett latinskt uttryck som kan översättas ”för detta syfte”.
- Jag tycker det passar bra, det handlar om att utifrån vars och ens enskilda behov och förutsättningar hitta lösningar när man kört fast. Terapi är en gemensam resa för självförståelse där jag tillsammans med klienten försöker knyta ihop händelser och hitta nya perspektiv på situationen, förklarar hon.
Hon är mån om att ta sig tid och bygga förtroende. Vissa problem kräver varsamt närmande och avtäckande eftersom de kan gå djupare och längre tillbaka i klientens liv. Därför tycker Marie-Louise att polariseringen mellan mer traditionell psykoterapi och den trendiga KBT-terapin är olycklig.
- Det riskerar att bli fokus på snabba lösningar, snabbt och effektivt är inte alltid samma sak, konstaterar hon.
Med sin långa erfarenhet vet Marie-Louise att det inte är vattentäta skott mellan terapiformerna. En bra terapeut utgår från klientens behov och arbetar med flera ingångar - ad hoc.


Ad Hoc Marie-Louise Irgens AB

Bransch:
Psykologi

Telefon: 08-663 80 46


Email:
marie-louise.irgens@live.se

Adress:
Ad Hoc Marie-Louise Irgens AB
Storgatan 52
11523 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN